Baza zawiera ~2600 śląskich wyrazów

Rezultaty za troje

  • forma grzecznościowa
  • zwracać się do kogoś w trzeciej osobie liczby mnogiej

Przykład użycia:

Kaj łoni idom? (Gdzie Pani/Pan idzie?)