Baza zawiera ~2600 śląskich wyrazów

Rezultaty schronić, sroniać

  • schować

Przykład użycia:

Niy domy rady posroniać tego siana do stodoły.