Baza zawiera ~2600 śląskich wyrazów

Rezultaty majs

  • kukurydza

Przykład użycia:

Niy idymy na majs, bo gospodorz na polu!