Baza zawiera ~2600 śląskich wyrazów

Rezultaty kaj tam

  • gdzie tam
  • ależ skąd

Przykład użycia:

Kaj tam, przeca koza niy jy papioru!